CONSULTANCY

Strategisch HR is een duurzame keuze

 

 

De dynamische wereld waarin we leven vraagt veel van organisaties. Snelle opeenvolgende veranderingen is het nieuwe ‘normaal’. Dit vraagt om continue aanpassing van de organisatie en de mensen die hierin werken. Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van goede medewerkers in deze veranderende wereld vraagt om een duurzame HR strategie met bijbehorende uitvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze consultancy diensten dragen wij bij aan een strategisch HR programma met bijbehorende uitvoering, organisatieveranderingen en leiderschapsontwikkeling binnen jouw organisatie. Hierbij gaan wij natuurlijk niet over één nacht ijs. Wij leren jou en jouw organisatie graag eerst kennen. 

Binden, boeien en ontwikkelingen

Binden, boeien en ontwikkelen van je menselijke kapitaal, dat gaat niet vanzelf. Hiervoor zul je moeten investeren in een bedrijfscultuur van continue leren en ontwikkelen voor bevlogen medewerkers van nu en straks. Maar hoe doe je dat? Werken met de Continue Dialoog  zorgt in ieder geval voor een blijvend resultaat... 

Continue Dialoog

 

De naam zegt het eigenlijk al. De Continue Dialoog is een proces waarbij gesprekken over beoordelen en functioneren worden vervangen door doorlopend systeem van dialoog over doelen en persoonlijke groei. Het voordeel van de Continue Dialoog is dat de verantwoordelijkheid niet langer primair ligt bij de leidinggevende. Het wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerker(s), team(s) en leidinggevende. De doelen blijven op deze manier top of mind en er wordt continue gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling in de organisatie.

Morgen meteen een nieuw werkend systeem invoeren in je organisatie is een utopie. Zonder inspanning geen resultaat. Met een gestroomlijnd proces, eenvoudige tools en goede (reflectie)gesprekken bouwen wij samen met jou een effectieve HR cyclus in je organisatie. Zo kunnen we toch snel mooie stappen zetten! Dit is de start voor cultuurverandering naar een leven lang leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie.  

 

 

 

Het programma in drie stappen

 

Stap 1   Persoonlijk Leiderschap

 

Ontwikkel Persoonlijk Leiderschap! Geef medewerkers meer regie en autonomie over hun eigen (werkzame) leven. Dit is de start voor een cultuurverandering van een leven lang leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie. In 8 verschillende thema’s versterk je het Persoonlijk Leiderschap binnen je organisatie. Naast het opdoen van nieuwe inzichten en het versterken van eigen regie leer je medewerkers te reflecteren.  

Persoonlijk Leiderschap door training, coaching en een online Leeromgeving

Stap 2  Gespreksvaardigheden trainen

 

Verbeter je gespreksvaardigheden! Gespreksvaardigheden kun je het beste trainen door te doen. Tijdens deze praktische trainingen worden praktijksituaties nagebootst en geoefend die vallen binnen de Continue Dialoog. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:  luisteren samenvatten doorvragen, feedback geven en ontvangen, moeilijke gesprekken voeren,  complimenten geven, emoties en weerstanden en ‘one minute coaching’.  

De praktische training gespreksvaardigheden zal blijvend onderdeel uitmaken van de continue verbetercultuur binnen je organisatie. Praktisch, doelgericht en efficiënt van enkele minuten tot een dagdeel. Het nieuwe normaal voor leren en ontwikkelen binnen je organisatie.

Training gespreksvaardigheden voor de Continue Dialoog

Stap 3  Invoeren van de Continue Dialoog

 

Invoeren van de Continue Dialoog als effectieve HR cyclus, waarbij resultaatafspraken en persoonlijke ontwikkelafspraken samen komen in een doorlopend proces. Dus niet één keer per jaar. De verantwoordelijkheid voor deze effectieve HR cyclus ligt primair bij de medewerker. Het gaat tenslotte om zijn/haar resultaten en persoonlijke ontwikkeling.

Betekent dit dan volledig loslaten? Nee, zeker niet. In plaats van een monoloog over doelen, verwachtingen en ontwikkeling vindt er nu een echte dialoog plaats tussen leidinggevende, collega’s onderling en soms met een coach.  Performance coaching en talentontwikkeling in optima forma!

Happy People

 

Onder de gevleugelde uitspraak “Happy People Happy Customers” maken medewerkers het verschil voor jouw organisatie. Werkgevers die investeren in ‘beste werkgeverschap’ hebben dubbel voordeel. Naast dat het leuker is om te werken in een organisatie met gelukkige en blije medewerkers is het ook nog eens lucratief. Organisaties die investeren in goed werkgeverschap zijn namelijk aantoonbaar winstgevender. Hoe dat zit? Daar vertellen we je graag meer over.

Maak kennis met een van onze partners en neem persoonlijk contact met ons op. 

Denken in kansen, uitdagingen en mogelijkheden!

BLUE YELLOW LEADERS

 © Blue Yellow Leaders