TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Inhoudsopgave

Wat leer ik tijdens de training Persoonlijk Leiderschap?  

In 8 thema's en verschillende onderliggende modules ga jij aan de slag met jouw Persoonlijk Leiderschap. Hieronder lees je meer over de verschillende thema's en wat ze voor jou betekenen.

Het Persoonlijk Groeimodel

waarbij we in 8 thema's

jouw Persoonlijk Leiderschap

versterken.

Geluk

 

Geluk willen we allemaal. Dat is ook de reden dat er heel veel boeken over zijn geschreven, films over zijn gemaakt en natuurlijk wordt bezongen. Het is een populair onderwerp, dus niet voor niks dat er ook wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Investeren in je eigen geluk is niet alleen leuk, maar ook nog eens bijzonder lucratief.

Gelukkige(re) mensen zijn namelijk bewezen productiever, creatiever en wendbaarder.

Hoe dat zit en wat je ermee kunt leer je hier.

Vitaliteit

Om te kunnen doen en te blijven doen wat jij graag wilt, zul je aandacht moeten hebben voor je vitaliteit. Vitaliteit in de breedste zin gaat niet alleen over je fysieke gezondheid, gezonde voeding en bewegen, maar ook over je mentale gezondheid. Veel mensen leiden aan stress en burn-out klachten. Aandacht en tijdig bewuste keuzes maken over je eigen vitaliteit is dus essentieel om te kunnen (blijven) doen wat jij wilt. Hoe dat allemaal zit en wat jij hiermee kunt, leer je hier.

Sterke eigenschappen

Ken jij je sterke en minder sterke eigenschappen? Meer inzicht in jezelf helpt je om de toekomst met meer vertrouwen en succes tegemoet te treden. Je karaktereigenschappen, je talenten en je  drijfveren in kaart brengen is de eerste stap. De tweede stap is hier volledig op inzetten. Werken aan je sterke eigenschappen is motiverend en brengt je ook nog eens meer succes! In dit thema leer je hier alles over.

Veranderen

Er is niks permanenter dan verandering. Toch hebben wij mensen moeite met verandering. Veranderen doen we eigenlijk pas als de noodzaak het hoogst is. Tot die tijd wachten we rustig af, steken we onze kop in het zand, of verzinnen allerlei redenen om vooral te blijven doen wat we altijd deden. Meer inzicht krijgen in het menselijk brein en leren om verandering te omarmen helpt je naar een nieuwe veranderingsgezinde mindset. Hiermee ben jij strijdvaardig en klaar voor de toekomst. Je leert het hier! 

Wereldbeeld

Verbreed je horizon, want er is meer dan je nu ziet. Ondanks dat we meer impulsen per dag op ons afgevuurd krijgen dan een Neanderthaler in zijn hele leven, zien we lang niet alles. Bovendien is het waarnemingsvermogen van mensen beperkt en wat we zien, zien wij ook nog eens door een gekleurde bril. We worden elke dag beïnvloed en verleid, waardoor we een bepaalde richting worden opgestuurd. Meer inzichten in je (beperkte) wereldbeeld helpt je om autonomer te leven en bewustere keuzes te maken. Heel erg bevrijdend!  Je horizon verbreden leer je in dit thema.

Succes

Succes is een keuze. Hoe dit

succes er uit moet zien, hangt

helemaal af van jouw ambities.

Hiermee is succes dus per

definitie een subjectief begrip.

Jij bepaalt en niemand anders!

Maar hoe kun je deze keuzes

tot een succes brengen?

Gelukkig zijn er meer wegen

die naar Rome leiden. Bij deze ontdekkingstocht kom je langs de kruispunten die iedere succesvolle ontdekkingsreiziger in ieder geval aan doet. Je leert hier de juiste afslag te nemen voor jouw succes.

Actie(plan)

Een goed plan is het halve werk, dus maak een concreet actieplan en kom in actie! Een groot plan is mooi, maar een specifiek en uitvoerbaar plan met concrete meetbare en haalbare (tussen)doelen is beter. Maak daarom een concrete big 5 voor jouw doelen. Dat doe je in dit thema.

Overtuigen

Inmiddels ben jij overtuigd van jouw plannen en ideeën. Nu de ander(en) nog. Natuurlijk moet je dicht bij jezelf, je product of dienst blijven. Authenticiteit is een groot goed. Inzichten uit de (gedrags)psychologie helpen je om jezelf, je producten en diensten verder zichtbaar te maken.

EMPOWERMENT VOOR IEDEREEN

 © Blue Yellow Leaders